ONLINE YARATICI YAZARLIK SEMİNERİ

Yazar ve Eğitmen Kemal OruçileOnline Yaratıcı Yazarlık Seminerinin her oturumunda, belirlenen konulara dair bilgiler verilir. Bu bilgilerin pekişmesi için uygulamalar yapılır. Katılımcıların konuyla ilgili tüm soruları cevaplanır. Her oturumda bir usta yazarın öyküsü incelenir.

 

Katılım: Seçtiğiniz oturumlara kayıt yaptırabilirsiniz.

Gün / Saat: Çarşamba ve Perşembe, 20.00

Süreç: Her oturum 2,5 saat

Uygulama: Zoom (Canlı, Uygulamalı)

OTURUMLAR:

 

Yazarlığa Giriş

 • Temel Yazma Alıştırmaları
 • Yazar Tıkanıklığı / Nedenleri / Çözümleri
 • Etkilenme / Esinlenme / Öykünme
 • İmgelem ve Yaratıcılık
 • Yazının Yapısı
 • Konu, Tema, Amaç, Hedef ve Hedef Kitle, Özet
 • Öykü İncelemesi: Apartman / Sabahattin Ali

 

Karakter Yaratımı

 • Karakterin Özellikleri
 • Karakterin Çatışmaları
 • Karakterin İç Dünyası
 • Sosyal Roller
 • Karakterler Arası Etkileşim: Etki – Tepki – Tavır
 • Tip ve Karakter Ayrımı
 • Kişileştirme / Nesneleştirme
 • Öykü İncelemesi: Haritada Bir Nokta / Sait Faik Abasıyanık

 

Olay Örgüsü / Kurgulama

 • Yol ve Engeller
 • Çatışma
 • Modern Kurgulama
 • An, Durum, Olay, Olay Zinciri
 • Yaratım Çemberi
 • Paralel Yaşamlar
 • Öykü İncelemesi: Kalemler / Yaşar Kemal

 

Bakış Açısı / Anlatım Dili / Atmosfer

 • Bakış Açısı
 • Anlatım Dili
 • Zaman ve Ritim
 • Duyular / Duygular
 • Atmosfer Yaratımı
 • Metafor, Benzetme, Sembol ve Alegori
 • Öykü incelemesi: Evdeki / Yusuf Atılgan

 

Öykü Yazmak

 • Konu Bulmak
 • Öykü Türünü Belirlemek
 • Öykü Nasıl Başlar, Nasıl Biter?
 • Bütünü Görmek
 • Tasarım Süreci
 • Yaratım Süreci
 • Karakterler
 • Öykü İncelemesi: Beyaz Fillere Benzeyen Tepeler / Ernest Hemingway

 

Roman Yazmak

 • Roman Taslağı Nasıl Oluşturulur?
 • Romanın Teknik Özellikleri
 • Yazar Tıkanıklığı ve Çözümleri
 • Konu ve Tema
 • Yaşayan Karakter Yaratmak
 • Yaşantılar ve Etkileşimler
 • Olay Örgüsü
 • Romanınızı Nasıl Yayımlarsınız?

 

Oyun Yazmak

 • Kısaca Tiyatro Tarihi
 • Dramatik Yapı
 • Çatışma
 • Karakterler
 • Eylem Tasarımı
 • Monolog
 • Diyalog
 • Oyun İncelemesi

 

Senaryo Yazmak

 • Kısaca Sinema Tarihi
 • Senaryonun Öğeleri
 • Sinopsis
 • Tretman
 • Senaryo Biçimi
 • Görmek ve İşitmek
 • Karakterler
 • Konuşma Örgüsü
 • Senaryonuzu Kime ve Nasıl Sunarsınız?
 • Senaryo İncelemeleri

yazarlık, yazarlık eğitimi, yazarlık atölyesi, yazarlık kursu, yazarlık kursları, yazarlık dersleri, online yazarlık, online yazarlık eğitimi, online yazarlık atölyesi, online yazarlık kursu, online yazarlık kursları, online yazarlık dersleri, yaratıcı yazarlık, yaratıcı yazarlık eğitimi, yaratıcı yazarlık atölyesi, yaratıcı yazarlık kursu, yaratıcı yazarlık kursları, yaratıcı yazarlık dersleri, online yaratıcı yazarlık, online yaratıcı yazarlık eğitimi, online yaratıcı yazarlık atölyesi, online yaratıcı yazarlık kursu, online yaratıcı yazarlık kursları, online yaratıcı yazarlık dersleri, öykü yazmak istiyorum, öykü nasıl yazılır, anı yazmak, deneme yazmak, roman yazmak, roman nasıl yazılır, roman yazmak istiyorum, roman yazarlığı, roman yazarlığı eğitimi, roman yazarlığı atölyesi, roman yazarlığı kursu, roman yazarlığı kursları, nasıl yazılır, yazmak için gerekenler, yazmak için ne gerekir, senaryo, senaryo eğitimi, senaryo atölyesi, senaryo kursu, senaryo dersleri, senaryo kitapları, online senaryo, online senaryo eğitimi, online senaryo atölyesi, online senaryo kursu, senaryo yazarlığı, senaryo yazarlığı eğitimi, senaryo yazarlığı atölyesi, senaryo yazarlığı kursu, online senaryo yazarlığı, online senaryo yazarlığı eğitimi, online senaryo yazarlığı atölyesi, online senaryo yazarlığı kursu, online senaryo dersleri, öykü yazarlığı atölyesi, öykü atölyesi, hikaye yazmak, kitap yazmak, bir kitap yazmak için gerekenler, nasıl yazar olunur, blog yazarı olmak, blog yazmak, metin yazarlığı, metin yazarlığı eğitimi, metin yazarlığı atölyesi, metin yazarlığı kursu, istanbul yaratıcı yazarlık, oyun yazarlığı, oyun yazarlığı eğitimi, oyun yazarlığı atölyesi, oyun yazarlığı kursu, dramatik yazarlık, dramatik yazarlık eğitimi, dramatik yazarlık atölyesi, dramatik yazarlık kursu, dramatik yazarlık kursları, kitap yazmak için ne yapmak gerekir, kitap yazmak için gerekenler, kitap yazmak istiyorum, yazarlık okulu, yaratıcı yazarlık okulu, yazı atölyesi, nasıl kitap çıkarılır, online eğitim, online atölye, online atölyeler, online kurs, online kurslar, en iyi online yaratıcı yazarlık kursları, en iyi yaratıcı yazarlık kursu, en iyi yazarlık eğitimi, en iyi yazarlık atölyesi, en iyi yazarlık kursu, en iyi senaryo eğitimi, en iyi senaryo atölyesi, en iyi senaryo yazarlığı atölyesi, en iyi senaryo yazarlığı kursu, en iyi senaryo kursları, sanal eğitimler, uzaktan eğitimler, uzaktan yazarlık eğitimi, uzaktan yazarlık kursu, uzaktan yazarlık atölyesi, uzaktan senaryo eğitimi, uzaktan senaryo yazarlığı, uzaktan senaryo atölyesi, uzaktan senaryo yazarlığı atölyesi, uzaktan senaryo kursu, uzaktan senaryo yazarlığı kursu, yaratıcı yazarlık kitapları, yazarlık kitapları, yaratıcı yazarlık kitap, yazmak için kitap, yazarlık için kitap önerisi, yaratıcı yazarlık semineri, kemal oruç ile yaratıcı yazarlık semineri