ONLINE YARATICI YAZARLIK SEMİNERİ

Tarih

13 Mayıs Perşembe, 20.30

Süreç

Her Oturum 2 Saat

Katılımcı Yorumları

Okuyun 

Kayıt Formu

Doldurun 

Ücret / Ödeme

190 TL / Ödeme Yapın ►

 

Yazar ve Eğitmen Kemal Oruç ile “Online Yaratıcı Yazarlık Semineri günlük oturumlardan oluşur. Her oturumda, belirlenen konulara dair bilgiler verilir. Bu bilgilerin pekişmesi için uygulamalar yapılır ve bir usta yazarın eseri incelenir. Katılımcıların konuyla ilgili tüm soruları cevaplanır.

 

Katılım: Tüm seminere ya da sadece seçtiğiniz oturumlara katılabilirsiniz.

Uygulama: Zoom (Canlı, Uygulamalı)

OTURUM KONULARI

 

Yazarlığa Giriş

 • Temel Yazma Alıştırmaları
 • Yazar Tıkanıklığı / Nedenleri / Çözümleri
 • Etkilenme / Esinlenme / Öykünme
 • İmgelem ve Yaratıcılık
 • Yazının Yapısı
 • Konu, Tema, Amaç, Hedef ve Hedef Kitle, Özet
 • Öykü İncelemesi: Apartman / Sabahattin Ali

 

Karakter Yaratımı

 • Karakterin Özellikleri
 • Karakterin Çatışmaları
 • Karakterin İç Dünyası
 • Sosyal Roller
 • Karakterler Arası Etkileşim: Etki – Tepki – Tavır
 • Tip ve Karakter Ayrımı
 • Kişileştirme / Nesneleştirme
 • Öykü İncelemesi: Haritada Bir Nokta / Sait Faik Abasıyanık

 

Olay Örgüsü / Kurgulama

 • Yol ve Engeller
 • Çatışma
 • Modern Kurgulama
 • An, Durum, Olay, Olay Zinciri
 • Yaratım Çemberi
 • Paralel Yaşamlar
 • Öykü İncelemesi: Kalemler / Yaşar Kemal

 

Bakış Açısı / Anlatım Dili / Duygu

 • Bakış Açısı
 • Anlatım Dili
 • Zaman ve Ritim
 • Duyular / Duygular
 • Atmosfer Yaratımı
 • Metafor, Benzetme, Sembol ve Alegori
 • Öykü incelemesi: Evdeki / Yusuf Atılgan

 

Öykü ve Roman Yazmak

 • Konu ve Tema Belirlemek
 • Türü Belirlemek
 • Taslak Oluşturmak
 • Yaşayan Karakter Yaratmak
 • Anlatıcı / Zaman / Mekan
 • Olay Örgüsü
 • Öykü ve Roman Nasıl Yayımlanır?
 • Öykü İncelemesi: Beyaz Fillere Benzeyen Tepeler / Ernest Hemingway

 

Oyun ve Senaryo Yazmak

 • Tiyatro ve Sinema Alan Bilgisi
 • Dramatik Yapı
 • Çatışma
 • Karakterler
 • Eylem Tasarımı
 • Görüntü Tasarımı
 • Monolog ve Diyalog
 • Sinopsis ve Tretman
 • Senaryo Biçimi
 • Oyununuzu ve Senaryonuzu Kime, Nasıl Sunarsınız?
 • Oyun ve Senaryo İncelemeleri

KEMAL ORUÇ

TİDA Kurucusu/Koordinatörü, Tida Yayınları Yayın Yönetmeni, Tiyatro Eğitim Derneği Başkanı ve Drama Kumpanya Sanat Yönetmeni…

Adana Şehir Tiyatrosu’nda aldığı tiyatro eğitiminin ardından, Marmara Üniversitesi’nde“Drama ve Okul Tiyatrosu” teziyle pedagojik formasyon aldı. Oluşum Drama Enstitüsü Yaratıcı Drama Eğitmenliği Programı’nı “Oyunculuk Eğitiminde Yaratıcı Drama” teziyle, Beykent Üniversitesi Sinema-TV Yüksek Lisans Programı’nı ise  “Sinema ve Tiyatro Oyunculuğu İlişkisi” teziyle tamamladı. Şu an Beykent Üniversitesi Sinema-TV Sanatta Yeterlik (Doktora) Programı’na devam ediyor. Bunlarla birlikte birçok kurumda dans tiyatrosu, yönetmenlik, diksiyon ve Commedia dell’Arte gibi eğitimler aldı. 

Onlarca tiyatro temelli sosyal projenin koordinatörlüğünü yaptı. Yirmi üç yıl içinde, altmışın üzerinde oyunda yazar, yönetmen ve oyuncu olarak yer aldı. On altı yıl içinde birçok farklı kurumda, tüm yaş gruplarına yaratıcı drama, tiyatro ve yaratıcı yazarlık eğitimleri verdi.

Başta, Varlık, Kurşun Kalem, Önsöz ve Sanat Sokağı olmak üzere birçok dergide öyküleri ve yazıları yayımlandı. Kırk beş tiyatro oyunu yazdı. Yazdığı büyük oyunların tamamı çeşitli tiyatrolar tarafından; kısa oyunlar ise Türkiye, Almanya, Hollanda, Kıbrıs ve Belçika’da yüzün üzerinde tiyatro topluluğu tarafından sahnelendi.

Yeni Başlayanlar İçin Tiyatro Rehberi”, “Oyunculuk Eğitiminde Yaratıcı Drama”, “Sinema ve Tiyatro Oyunculuğu”, “Drama ve Okul Tiyatrosu”, “Ortaokul Dönemi Oyun Metinleri”, “Othello’nun Delisi”, Cihan Özdeniz’le birlikte kaleme aldığı “Geleceğimin Atölyesi” ile “Ortaokul Döneminde Yaratıcı Drama” ve birçok akademisyen/yazarla birlikte kaleme aldığı “Sanatta İşlenebilecek Suç Yoktur!” ve “Faşizme Karşı Özgür Sanat” basılan kitaplarıdır.

Web sitesi: www.kemaloruc.com.tr

yazarlık, yazarlık eğitimi, yazarlık atölyesi, yazarlık kursu, yazarlık kursları, yazarlık dersleri, online yazarlık, online yazarlık eğitimi, online yazarlık atölyesi, online yazarlık kursu, online yazarlık kursları, online yazarlık dersleri, yaratıcı yazarlık, yaratıcı yazarlık eğitimi, yaratıcı yazarlık atölyesi, yaratıcı yazarlık kursu, yaratıcı yazarlık kursları, yaratıcı yazarlık dersleri, online yaratıcı yazarlık, online yaratıcı yazarlık eğitimi, online yaratıcı yazarlık atölyesi, online yaratıcı yazarlık kursu, online yaratıcı yazarlık kursları, online yaratıcı yazarlık dersleri, öykü yazmak istiyorum, öykü nasıl yazılır, anı yazmak, deneme yazmak, roman yazmak, roman nasıl yazılır, roman yazmak istiyorum, roman yazarlığı, roman yazarlığı eğitimi, roman yazarlığı atölyesi, roman yazarlığı kursu, roman yazarlığı kursları, nasıl yazılır, yazmak için gerekenler, yazmak için ne gerekir, senaryo, senaryo eğitimi, senaryo atölyesi, senaryo kursu, senaryo dersleri, senaryo kitapları, online senaryo, online senaryo eğitimi, online senaryo atölyesi, online senaryo kursu, senaryo yazarlığı, senaryo yazarlığı eğitimi, senaryo yazarlığı atölyesi, senaryo yazarlığı kursu, online senaryo yazarlığı, online senaryo yazarlığı eğitimi, online senaryo yazarlığı atölyesi, online senaryo yazarlığı kursu, online senaryo dersleri, öykü yazarlığı atölyesi, öykü atölyesi, hikaye yazmak, kitap yazmak, bir kitap yazmak için gerekenler, nasıl yazar olunur, blog yazarı olmak, blog yazmak, metin yazarlığı, metin yazarlığı eğitimi, metin yazarlığı atölyesi, metin yazarlığı kursu, istanbul yaratıcı yazarlık, oyun yazarlığı, oyun yazarlığı eğitimi, oyun yazarlığı atölyesi, oyun yazarlığı kursu, dramatik yazarlık, dramatik yazarlık eğitimi, dramatik yazarlık atölyesi, dramatik yazarlık kursu, dramatik yazarlık kursları, kitap yazmak için ne yapmak gerekir, kitap yazmak için gerekenler, kitap yazmak istiyorum, yazarlık okulu, yaratıcı yazarlık okulu, yazı atölyesi, nasıl kitap çıkarılır, online eğitim, online atölye, online atölyeler, online kurs, online kurslar, en iyi online yaratıcı yazarlık kursları, en iyi yaratıcı yazarlık kursu, en iyi yazarlık eğitimi, en iyi yazarlık atölyesi, en iyi yazarlık kursu, en iyi senaryo eğitimi, en iyi senaryo atölyesi, en iyi senaryo yazarlığı atölyesi, en iyi senaryo yazarlığı kursu, en iyi senaryo kursları, sanal eğitimler, uzaktan eğitimler, uzaktan yazarlık eğitimi, uzaktan yazarlık kursu, uzaktan yazarlık atölyesi, uzaktan senaryo eğitimi, uzaktan senaryo yazarlığı, uzaktan senaryo atölyesi, uzaktan senaryo yazarlığı atölyesi, uzaktan senaryo kursu, uzaktan senaryo yazarlığı kursu, yaratıcı yazarlık kitapları, yazarlık kitapları, yaratıcı yazarlık kitap, yazmak için kitap, yazarlık için kitap önerisi, yaratıcı yazarlık semineri, kemal oruç ile yaratıcı yazarlık semineri