Etiket: postmodern sanat

Sanatın Ayaklanması

Sanatın Ayaklanması

Kemal Oruç Sanat, bir anlamda, hayatta var olmuş, var olan ve var olabileceklerin estetik uzantısıdır. Sanat, her şeyi estetik bir biçemle birlikte bize yeniden sunar ve hayatı daha yaşanılır, çok yönlü ve anlamlı kılar. Bu anlamın ve gerçekliğin gelecek yaşamlara iletilmesini sağlar. Günümüz sanat anlayışına