Etiket: ortaokul

Tiyatro ve Drama Kitap Seti

Tiyatro ve Drama Kitap Seti

Tiyatro ve Drama Kitap Seti 197 TL yerine yalnızca 127 TL! Üstelik 12 taksit seçeneğiyle. Şimdi satın alın, yazarı sizin adınıza imzalasın ve steril ortamda paketlenen kitaplarınızı en geç 2 iş günü içinde adresinize gönderelim.

Oyunlarımın Sahnelenmesiyle İlgili Kamuoyuna Açık Mektup

Oyunlarımın Sahnelenmesiyle İlgili Kamuoyuna Açık Mektup

Ülkemizde oyun yazarının emeğini yok saymak normalleşmeye başladı. Bir oyunun yapım bütçesi belirlenirken yazara verilmesi gereken telif hakkı çoğunlukla listeye eklenmez. Bu emek sömürüsüdür ve bunun normalleştirilmesine engel olmak zorundayız!

Bu mektubun konusu olan diğer önemli sorun ise oyunların, özellikle eğitim kurumlarında, izinsiz / kaçak olarak sahnelenmesidir.

Ortaokul Döneminde Yaratıcı Drama

Ortaokul Döneminde Yaratıcı Drama

ORTAOKUL DÖNEMİNDE YARATICI DRAMA

TÜKENDİ

(…) Kitaptaki planlar, ortaokul dönemindeki tüm yaş grupları için ve ayrıca, biraz daha ayrıntılandırılarak, lise döneminin ilk iki yılındaki öğrenciler için uygulanabilir.

Her birey, her grup farklıdır. Her bireye ve her gruba özel yaklaşımlar getirilmesi gerekir.

(…) Bu kitapta yirmi dört uygulama planı bulunmaktadır.

Bu planları ilk olarak “Geleceğimin Atölyesi” Projesi kapsamında Selma Akay  İlköğretim Okulu’nda uyguladık. Yaratıcı drama çalışmalarına sekizinci sınıftan kırk öğrenci katıldı. Katılımcılar, sosyo-ekonomik anlamda dezavantajlı sayılacak bölgelerde yaşayan öğrencilerdi. Altı aylık süreç sonunda öğrencilerdeki gözle görülür değişim akademik başarıyı da olumlu etkiledi ve öğrencilerin tamamı istedikleri liseyi kazandılar.”

K. Oruç – C. Özdeniz

 

Kategori: Drama Kuram/Uygulama

Yayınevi: Mitos Boyut Yayınları

Basım Yılı: 2016

Basım Yeri: İstanbul

Sayfa Sayısı: 88

ISBN: 9786059306058

İçindekiler

Önsöz
İçindekiler

I. BÖLÜM: DRAMANIN TANIMLANMASI
Drama
Yaratıcı Dramanın Amacı ve Önemi
Yaratıcı Dramanın Özellikleri
Yaratıcı Dramanın Yararları
Yaratıcı Drama İlkeleri
Yaratıcı Dramada Kullanılan Bazı Teknikler
Oyun
Anlatı Tekniği
Doğaçlama (Improvisation)
Rol Oynama (Rol Play)
Öğretmenin Rolde Olması-Öğretmenin Role Girmesi
Rol Kartları
Toplantı Düzenleme
Fotoğraf Karesi (Tableau)
Yarım Kalmış Materyaller
Forum Tiyatro (Forum Theatre)
Bilinç Koridoru
İç Ses (Kafa Sesi)

II. BÖLÜM: YARATICI DRAMADA UYGULAMA

Drama Eğitmeni/Lideri
Yaratıcı Drama Uygulama Süreci
Yaratıcı Drama Uygulamasının Aşamaları
Isınma Aşaması
Asıl Çalışma
Değerlendirme

III. BÖLÜM: UYGULAMA PLANLARI

 1. Etkileşim
 2. İletişim Becerileri
 3. İletişim Çatışmaları ve Empati
 4. Grup Uyumu
 5. Dikkat ve Odaklanma
 6. Etkin Gözlem
 7. Gündemi Takip Edebilme
 8. İmgelem ve Yaratıcılık
 9. Duyu Kontrolü
 10.  Duygu Kontrolü
 11.  Tip ve Karakter Yaratma
 12.  Meslek Seçimi
 13.  Sosyal Proje Üretimi
 14.  Bilimsel Buluşlar
 15.  Öykü Tasarımı
 16.  Gündem Takip Edebilme
 17.  Etki-Tepki
 18.  Diyalogda Dinleme, Etki ve Tepki Farkındalığı
 19.  Şimdiki An Farkındalığı
 20.  Yüzleştirme
 21.  Somutlaştırma
 22.  Beden Eğitimi Temrinleri
 23.  Diyafram Nefesi Temrinleri
 24. Etkin Ses Kullanımı Temrinleri

 

Kaynaklar
Eğitmenler/Yazarlar Hakkında
Ek 1: Yaratıcı Drama Atölyesinden Önce Öğrencilerin Yaratıcı Dramayla İlgili Görüşleri
Ek 2: Yaratıcı Drama Atölyesinden Sonra Öğrencilerin Kazanımları

Ortaokul Dönemi Oyun Metinleri

Ortaokul Dönemi Oyun Metinleri

“Ortaokul döneminde insanların aidiyet duygusu gelişir; bir gruba dâhil olma, o grupla hareket etme ve birlikte üretme gereksinimi ortaya çıkar. Oyun sahneleme eyleminin bu gereksinimi iyi bir şekilde karşılayacağını düşünüyorum. Bu eylemle sahneleme sürecine dâhil olan birey kendinin farkına varacak, estetik düzeyi gelişecek ve sosyal etkileşimi güçlenecektir. Bu nedenle özellikle okullar ve kültür merkezleri yöneticilerine, ortaokul dönemindeki öğrencilerle oyun sahnelemelerini tavsiye ederim.”

Drama ve Okul Tiyatrosu

Drama ve Okul Tiyatrosu

Drama bölümünde daha kalıcı öğrenmeler sağlamak amacıyla, eğitimde drama yönteminin kullanılabilmesine ilişkin açıklamalar yer almakta; Okul Tiyatrosu bölümünde ise, okul tiyatrosunun eğitime katkısının bilimsel incelemesi bulunmaktadır.