Etiket: öğretmenler

Ortaokul Döneminde Yaratıcı Drama

Ortaokul Döneminde Yaratıcı Drama

Kitaptaki planlar, ortaokul dönemindeki tüm yaş grupları için ve ayrıca, biraz daha ayrıntılandırılarak, lise döneminin ilk iki yılındaki öğrenciler için uygulanabilir.

Ortaokul Dönemi Oyun Metinleri

Ortaokul Dönemi Oyun Metinleri

“Ortaokul döneminde insanların aidiyet duygusu gelişir; bir gruba dâhil olma, o grupla hareket etme ve birlikte üretme gereksinimi ortaya çıkar. Oyun sahneleme eyleminin bu gereksinimi iyi bir şekilde karşılayacağını düşünüyorum. Bu eylemle sahneleme sürecine dâhil olan birey kendinin farkına varacak, estetik düzeyi gelişecek ve sosyal etkileşimi güçlenecektir. Bu nedenle özellikle okullar ve kültür merkezleri yöneticilerine, ortaokul dönemindeki öğrencilerle oyun sahnelemelerini tavsiye ederim.”

Drama ve Okul Tiyatrosu

Drama ve Okul Tiyatrosu

DRAMA VE OKUL TİYATROSU

Fiyat: 29 TL 36 TL

Bu kitap, okul öncesinden üniversiteye kadar olan bütün eğitim aşamalarını içermekte ve aşağıdaki yedi bölümden oluşmaktadır:

•Geleneksel Eğitim Sistemi
•Oyun
Drama
•Dramada Uygulama
•Tiyatro
•Okul Tiyatrosu
•Okul Tiyatrosunda Uygulama

 

Kitabın iki ana bölümü vardır:

1. Drama 2. Okul Tiyatrosu
 
Drama bölümünde daha kalıcı öğrenmeler sağlamak amacıyla, eğitimde drama yönteminin kullanılabilmesine ilişkin açıklamalar yer almakta; Okul Tiyatrosu bölümünde ise, okul tiyatrosunun eğitime katkısının bilimsel incelemesi bulunmaktadır.

 

Kategori: Tiyatro/Drama Kuram ve Uygulama

Yayınevi: Mitos Boyut Yayınları

Basım Yılı: 2013

Basım Yeri: İstanbul

Sayfa Sayısı: 240 

ISBN: 9786054465804

İÇİNDEKİLER

Önsöz
İçindekiler
Giriş

 

1. BÖLÜM: GELENEKSEL EĞİTİM SİSTEMİ VE DRAMA

 

2. BÖLÜM: OYUN

Oyunun Tanımı
Oyunun Önemi ve Gelişime Katkısı
Oyunun Özellikleri
Oyunun Çeşitleri
Dramanın Temeli: Oyun
Oyunla Eğitim
Oyunun Temeli: Yaratıcılık
Dramatik Oyun
Rol Oyunları

 

3. BÖLÜM: DRAMA

Dramanın Tanımlanması
Dramanın Önemi
Hayatın Provası: Drama
Dramanın Özellikleri
Dramanın Yararları
Dramanın Çeşitleri
Eğitsel (Eğitimde) Drama
Yaratıcı Drama
Psikodrama
Sosyodrama
Dramanın Uygulama Alanları
Drama ve Tiyatro Arasındaki İlişki
Dünya Drama Tarihi
Türk Drama Tarihi
Gelişime Bağlı Olarak Oyun ve Drama
Okul Öncesi Dönemde Gelişim Özellikleri ve Drama
İlköğretim Döneminde Gelişim Özellikleri ve Drama
Ergenlik Döneminde Gelişim Özellikleri ve Drama

 

4. BÖLÜM: DRAMADA UYGULAMA

Drama Lideri
Drama Liderinin Bilmesi Gereken Drama İlkeleri
Bir Drama Oturumunun Planlanması
Drama Uygulama Sürecine Hazırlık
Drama Uygulama Süreci
Drama Uygulamasının Aşamaları
Isınma Çalışması
Asıl Çalışma
Değerlendirme
Temel Drama Teknikleri
Doğaçlama
Rol Oynama
Donuk İmge
Fotoğraf Karesi
Duvardaki Rol
Rol Kartları
Bilinç Koridoru
Sıcak Sandalye          
Forum Tiyatro
Telefon Görüşmeleri
Anlatı Tekniği
Tamamlanmamış Malzeme
Dedikodu Halkası
Öğretmenin Rolde Olması
Küçük Kümelerle Doğaçlama
Uzman Görüşü
Toplantı Düzenleme
Gerçek An
Tüm Kümeyle Doğaçlama
Örnek Drama Planları
Anlatım ve Yorumlama Becerisi (Okul Öncesi)
Tanışma- Kaynaşma (1. Sınıf)
Adaya Yolculuk (2. Sınıf)
Grup Uyumu (3. Sınıf)
Duyu Kontrolü (4. Sınıf)
Duygu Kontrolü (5. Sınıf)
Bilimsel Buluşlar (6. Sınıf)
Proje Üretimi (7. Sınıf)
Meslek Seçimi (8. Sınıf)
İletişim Çatışmaları ve Empati (Lise Dönemi)
Gündem Paylaşımı (Üniversite Dönemi)

 

5. BÖLÜM: TİYATRO

Tiyatronun Tanımlanması
Tiyatronun Önemi
Dünya Tiyatro Tarihi
Antik Yunan Tiyatrosu
Antik Roma Tiyatrosu
Ortaçağ Tiyatrosu
Rönesans Tiyatrosu
18. Yüzyılda Tiyatro
19. Yüzyıl Tiyatrosu ve Romantizm
Gerçekçi Tiyatro
Türk Tiyatrosu
Ortaoyunu
Gölge Tiyatrosu
Meddah
Köy Seyirlik Oyunu
Kukla Tiyatrosu
Halk Oyunları
Operet

 

6. BÖLÜM: OKUL TİYATROSU

Okul Tiyatrosunun Tanımlanması
Okul Tiyatrosunun Önemi

 

7. BÖLÜM: OKUL TİYATROSUNDA UYGULAMA

Okul Tiyatrosu İlkeleri
Okul Tiyatrosu Çalışmalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Okul Tiyatrosunun Yaş Gruplarına Göre Uygulanması
Okul Öncesi Dönemde Tiyatro
İlkokul Döneminde Tiyatro
Özel Evrim İlköğretim Okulu Örneği
Ortaokul (Ergenlik) Döneminde Tiyatro
Lise Döneminde Tiyatro
Üniversite Döneminde Tiyatro
Oyun Yazma Tekniği
Oyuncuların ve Görevlilerin Belirlenmesi
Oyun Analizi (Dramaturji)
Sahne Çalışmaları
Oyuncunun Çalışması
Beden Çalışmaları
Isınma Çalışmaları
Diyafram Nefesi
Ses Çalışmaları
Maske Sesi
Genel Provala
İlk Oyun Günü
Örnek Oyun Metinleri

 

Sonsöz
Yazar Hakkında
Kaynaklar