Etiket: öğretmen

Tiyatro ve Drama Kitap Seti

Tiyatro ve Drama Kitap Seti

Tiyatro ve Drama Kitap Seti 197 TL yerine yalnızca 127 TL! Üstelik 12 taksit seçeneğiyle. Şimdi satın alın, yazarı sizin adınıza imzalasın ve steril ortamda paketlenen kitaplarınızı en geç 2 iş günü içinde adresinize gönderelim.

Oyunlarımın Sahnelenmesiyle İlgili Kamuoyuna Açık Mektup

Oyunlarımın Sahnelenmesiyle İlgili Kamuoyuna Açık Mektup

Ülkemizde oyun yazarının emeğini yok saymak normalleşmeye başladı. Bir oyunun yapım bütçesi belirlenirken yazara verilmesi gereken telif hakkı çoğunlukla listeye eklenmez. Bu emek sömürüsüdür ve bunun normalleştirilmesine engel olmak zorundayız!

Bu mektubun konusu olan diğer önemli sorun ise oyunların, özellikle eğitim kurumlarında, izinsiz / kaçak olarak sahnelenmesidir.

“Diyarbakır’da çilek yetişir mi öğretmenim?”

“Diyarbakır’da çilek yetişir mi öğretmenim?”


Diyarbakır’ın bir dağ köyünde ilköğretimde görev yapan öğretmen matematik dersinde;

“Bir kasada şu kadar çilek varsa, 10 kasada kaç çilek vardır?” diye öğrencilerine bir soru soruyor.

Öğrenciler “Öğretmenim çilek ne?” diye soruyor.

“İşte çocuklar, çilek.”

“Biz hiç çilek yemedik.”

Bunun üzerine öğretmen pes etmiyor, oturup Bursa’daki tarım firmalarına toprak numunesi yolluyor.

“Bu toprakta çilek yetişir mi?”

Bursa’daki firmalardan cevap geliyor.

“Evet, Diyarbakır şartlarında çilek yetişir.”

Hatta mektubun yanında çilek fideleri ve yetiştirme şeklini anlatan bir tarif yolluyorlar. Öğretmen öğrencilere okuyor nasıl yetiştirileceğini, çıkarıyor bahçeye ve diyor ki:

“Bu sene size matematikten sınav yok.”

“E nasıl not alacağız öğretmenim?”

Hepsine bahçeyi kazdırıp, çilekleri diktirip, can sularını verdikten sonra her birine dörder çilek fidesi verip:

“Şimdi gideceksiniz evinize, anne babanıza ben size nasıl öğrettiysem siz de onlara öyle öğreteceksiniz.”

Çocuklar gidiyorlar evlerine hepsi anlatıyorlar ve çilekleri dikiyorlar ve öğretmen diyor ki:

“Çilek mevsimi gelince getireceksiniz, tabakta on tane çileğe bir not alacaksınız.”

Çocuklar tabaklarla getiriyorlar, çilekleri sayıyor öğretmen, eksik olanlara da tam not veriyor ve sonra diyor ki:

“Çocuklar nasılmış tadı?”

“Valla ucunda not vardı diye yiyemedik.”

“Hadi bakalım yiyin.”

Çocuklar ağızlarını burunlarına bulaştıra bulaştıra yiyorlar çilekleri. Aradan iki yıl geçtikten sonra çilek girmemiş o köyün halkı şu anda Diyarbakır’ın pazarında çilek satıyor.

Öğretmen olmak gerçekten bu işte… Tahtada müfredat anlatmak değil… Bulunduğun yere, bulunduğun ülkeye, okula bir şeyler katmak…

 

Kaynak: Anonim


Senin Baban Çöpçü!

Senin Baban Çöpçü!

Üzmüşler çocuğu, diğer çocuklar. “Senin baban çöpçü, sen de pis kokuyorsun.” demişler. Vicdan duygusu tam gelişmemiştir okul öncesi çocuklarında. Zaman zaman böyle acımasız olabilirler. Kırmışlar yavrucağın kalbini. Konuştum babayla. Çok üzüldü, çocuğunun üzülmesine. Dağ gibi adam gözyaşlarını ilk kez ayırdı gözlerinden belki de. “Üzülmek yetmez,” 

Antonio La Cava ve Gezgin Kütüphanesi

Antonio La Cava ve Gezgin Kütüphanesi

Fotoğraftaki kişinin adı Antonio La Cava. Kendisi İtalyan ve bir ilkokul öğretmeni. Geçtiğimiz yıllarda emekli oldu. Ama bilgi ve sevgi yaymaktan vazgeçmedi. Aksine bu uğurda hayatını adadı. Üç tekerlekli motosiklet alan emekli öğretmen, taşınabilir bir kütüphane oluşturdu. Ve kilometrelerce yol yaptı. Öğrencileri ve insanları kitaplarla 

Okul Tiyatrosu Manifestosu

Okul Tiyatrosu Manifestosu

OKUL TİYATROSU MANİFESTOSU

Kemal Oruç

Dolu bir tiyatro salonu… Sahnede dört beş yaşlarında çocuklar… Çocuklardan biri yerde yatıyor; üzerine bayrak örtülmüş. Diğer çocuklar dizlerini döverek ve ağlıyormuş gibi yaparak “Gitti, öldü, şehit oldu.” diyor. Fondaki müzikte yoğun bir duygu sömürüsü… 

Bu sırada çocuklardan biri titreyerek yerden kalkıyor ve sahne gerisindeki duvara çarpana kadar geri geri gidiyor; gözü hep yerde yatan ceset rolündeki arkadaşında! Bir öğretmen hızla sahneye giriyor ve rolünden çıktığı için, korkuyla titreyen çocuğu, öfkeyle, sahne dışına sürüklüyor. 

Ölüm, ceset, şehit, bayrak, gözyaşı, hüzün… Dört beş yaşlarındaki çocukların bu kavramlarla işi ne?

Farklı yaş gruplarının, okul tiyatrosu adı altında, sahnelediği birçok “tehlikeli” oyun ve geçirdikleri “zararlı” süreç incelenmiş, son olarak da yukarıda anlatılan olaya şahit olunmuş ve “Okul Tiyatrosu Manifestosu”nu kaleme alma gereği duyulmuştur.

1. Okul tiyatrosunda hiçbir öğrenci zorla sahneye çıkarılamaz. Gerekirse, öğrenciye sahne gerisinde, oyun yazımı aşamasında, teknik kısımda (dekor, kostüm, makyaj, efekt gibi) veya salonda görev verilebilir.

2. Bir oyunda yer almak yoluyla kendisini ifade etmek isteyen bir öğrenci sahne dışında bırakılamaz.

3. Okul tiyatrosu oyunu nefret suçu, ırkçılık, düşmanlık, aşırı milliyetçilik, ötekileştirme, inanç sömürüsü, siyasi parti propagandası vb. öğeler içeremez.

4. Oyunun anlamını, yaş grupları da düşünülerek, öğrencilerin çıkarması sağlanmalıdır. Hiçbir çocuk/genç anlamadığı bir kavramı dahi sahnede sunmak zorunda değildir.

5. Okul tiyatrosunda insanların özürleri, kusurları ve eksiklikleri güldürme veya duygu sömürüsü malzemesi olarak kullanılamaz.

6. Bir öğrenci sahneye salt fiziksel özelliklerinden dolayı (şişman, güzel, çirkin vb.) çıkarılamaz. Oyundaki rolü öğrencinin, oyun sonrasındaki, sosyal yaşamını etkilememeli, öğrencinin oyundaki rolü sebebiyle diğer arkadaşları tarafından rencide edilmesine fırsat verilmemelidir.

7. Okul tiyatrosunda “yıldız oyuncu” olmaz. Tüm öğrenci/oyuncular eşittir. Rolü daha fazla olan bir öğrenci/oyuncunun daha az rolü olana göre hiçbir üstünlüğü yoktur. Rolü çok olan öğrenci/oyuncuya daha az rolü olan bir öğrenci/oyuncu yardım etmelidir. Böylece rolü ve görevi paylaşmış olacaklardır.

8. Sanılanın aksine, tiyatro çalışmalarına katılan öğrencilerin akademik başarıları artar. Öğretmenler ve veliler bu konuda bilgilendirilmelidir.

9. Kaynaştırma öğrencilerinin de oyunlarda görev alması onların bulundukları sosyal çevrelere daha kolay adapte olmasını sağlar.

10. Okul tiyatrosunda sonuca değil, sürece odaklanılmalıdır. İyi geçirilmiş bir süreç hem kişisel gelişime katkıda bulunur hem de sonunda iyi bir oyun çıkmasını sağlar.

11. Bir tiyatro oyunu öğrencinin ileriki tüm yaşantısını etkileyebilir. Öğretmen/ yönetmenin görevli tüm öğrencileri çok iyi tanıması ve süreç içinde onların olumlu değişimine katkıda bulunması gerekir.

12. Öğrencilerin istemediği, ilgi çekmeyen bir oyun sahnelenemez. Grubun kendi oyununu yazması her zaman öncelikli olarak tercih edilir. Böylelikle öğrencilere kendi düşüncelerini ve gündemini anlatma fırsatı verilmiş olur.

13. Bir yazarın oyunu sahnelenecekse, öncelikle yazarından izin almak gerekir. Ayrıca afişe yazarın adı mutlaka yazılmalıdır. Yazar gösteriye davet edilmeli, katılırsa selamlama için sahneye de çağrılmalı; katılamazsa mutlaka afiş ve oyun görselleri yazara iletilmelidir.

14. Sırf klasik olduğu için bir oyun seçilemez. Klasik oyunların dili genellikle ağırdır öğrencilerin ilgisini çekmez. Bu durumda grup ya bu oyunun konusunu güncelleştirip yeniden yazmalıdır ya da oyun öğrencilerin yaş dönemine göre uyarlanmalı; olay akışı ve dili sadeleştirilmelidir.

15. Yazılmış bir eser, olduğu gibi sahnelenmek zorunda değildir. Mümkünse, yazarından izin alınarak oyun üzerinde değişiklik yapılabilir. Önemli olan oyunun savunduğu özün değiştirilmemesidir.

16. Bir okul tiyatrosu oyunu düz bir şekilde öğüt verme üzerine kurulmamalı; öğretiler oyun içinde verilmelidir.

17. Oyunu sahnelemeden önce hem grubun kaynaşması hem de oyuncuların hazır olmaları için, beden eğitimi, nefes, ses, yaratıcı drama ve oyunculuk çalışmaları yapılması gerekir.

18. Mutlaka ortak bir çalışma planı hazırlanmalı ve bu plana okul yönetimi ile öğretmenler de destek vermelidir.

19. Provada olan öğrenci sınav, ders çalıştırma, başka bir işte görevlendirme vb. sebeplerle çağrılamaz. Bu provaların aksamasına neden olur.

20. Okul tiyatrosu uygulamasının, öncelikle, bir uzman tarafından yapılması tercih edilmelidir.

21. Türkçe ya da edebiyat öğretmenleri oyun yönetebilir, diye bir kural yoktur. Okul tiyatrosunda uygulama yapacak olan öğretmenin, alanı ne olursa olsun, mutlaka tiyatro eğitimi/deneyimi olmalıdır. Dışarıdan gelecek olan profesyonel bir yönetmenin de mutlaka pedagojik anlamda yetkin olması zorunludur. Bunların dışında öğretmen/yönetmen sosyoloji, psikoloji, felsefe, estetik gibi alanları bilmelidir.

22. Profesyonel ya da amatör, başka bir ekipten izlenilen bir oyun kopyala-yapıştır yöntemiyle sahnelenemez. Her oyun özgün olmalıdır. Öğretmen/yönetmenin ve görevli tüm öğrencilerin fikirleri, yetenekleri, yaratıcılıkları ve çalışmaları doğrultusunda ortaya yepyeni bir oyun çıkmalıdır.

23. Bir öğretmen kendi yönetim becerilerini göstermek ya da yönetimin gözüne girmek için öğrencileri kullanarak oyun sahneleyemez.

24. Okul tiyatrosu öğrenci merkezli uygulanmak zorundadır. Dolayısıyla öğrenciler rejide etkin olmalıdır.

25. Öğretmen/yönetmen okul tiyatrosunda klasik anlamda yönetmenlik yapmaz. Daha çok bir danışman/rehber gibi olmalıdır.

26. Sahnelemede son karar öğretmen/yönetmende olduğu halde, onun alacağı karar da mutlaka öğrencilerin yaklaşımını ve isteğini tümler şekilde olmalıdır.

27. Rol dağılımda istek birinci sırada etkili olmalıdır. Yine de öğretmen/yönetmen öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini de göz önüne alarak son kararı vermelidir. Çok istediği halde ağır bir rolü kaldıramayan öğrenci büyük bir başarısızlığa uğradığını düşünebilir.

28. Öğretmen/yönetmenin süreç içindeki olumlu tavrı grubun daha verimli ve keyif alarak çalışmasını sağlar.

29. Çalışma disiplini, sert ve baskıcı olmak anlamına gelmez. Bilinir ki öğrenciler sevdikleri öğretmenin derslerinde daha başarılıdır. Bu sebeple öğretmen/ yönetmenin kendini sevdirmesi ve bu yolla düzenli çalışmayı sağlaması gerekir.

30. Ebeveynlerin öğrenci/oyuncunun çalışmalarına yardımcı olması motivasyonu ve verimi arttıracaktır.

31. Özellikle okul öncesi, ilkokul ve ortaokul dönemleri oyunlarının değerlendirilmesi salt sanatsal olmamalıdır. Küçük hatalar görmezden gelinmeli, ama büyük bir hata yapıldıysa da, önce oyunun iyi tarafları vurgulanmalı, daha sonra büyük hata, farkına varılması ve bir sonraki sefere dikkat edilmesi için, eleştirilmelidir.

32. Hiçbir şekilde öğrenci/oyuncular birbirleriyle mukayese edilmemelidir. Doğru olan grubun kolektif çalışmasının değerlendirilmesi ve takdir edilmesidir.

33. Süreç içinde, tasarlanan gösteri bir zafer getirecekmiş gibi davranılırsa, en küçük bir hata bile hayal kırıklığı yaratabilir. Vurgulanması gereken şudur: Düzenli ve birlik içinde geçirilen her prova sürecinin sonunda iyi bir gösteri yapılır.

34. Öğrencilere “İyi oynamazsanız size domates atarlar.” ya da “Anne-babanız evde yüzünüze bakmaz.” gibi tehditvari sözler söylenemez.

35. Tiyatro oyunları yarıştırılamaz. Tiyatronun en büyük ödülü tiyatro yapıyor olmaktır.

36. İçinde yarışma barındırmayan tiyatro şölenleri çocukların diğer okul tiyatrosu oyunlarını izlemesini, tüm ekiplerin kaynaşmasını ve çalışmaların paylaşılmasını sağlar.

37. Okul tiyatrosu bir reklam malzemesi olarak kullanılamaz.

38. Okul tiyatrosunda öğrenci rüşvetle sahneye çıkarılamaz. Gösteri sonrasında, motivasyon ve teşvik amacıyla, emeği geçen tüm öğrencilere bir teşekkür belgesi ya da onur belgesi verilebilir.

39. Oyun her nasıl sahnelenirse sahnelensin, katılım sağladıkları için tüm öğrenci ve öğretmenler takdir edilmelidir.

40. Afişe emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlerin adının yazılması şarttır. Gösteri sonunda sadece oyuncular değil, oyunun sahnelenmesinde emek vermiş olan tüm öğrenci ve öğretmenler selamlamaya çıkarılmalı ve her biri ayrı ayrı tebrik edilmelidir.

41. Oyunun sonunda tüm grubun aynı anda selamlamaya çıkması daha sağlıklıdır. 

42. Okul tiyatrosu çalışmaları ve gösterisi klasik sahne dışında alternatif sahnelerde de yapılabilir.

43. Kostüm, dekor vb. masraf yaratacak unsurlar bir oyunu sahnelemek için engel değildir. Alternatif kostümler ve dekor yapılabilir.

44. Dekor ve kostümün tüm ekip tarafından üretilmesi çok yararlı olacaktır.

45. Velilerin de kostüm, dekor vb. işlerde oyuna destek olması öğrencilerin motivasyonunu artırır. Özellikle okul öncesi ve ilkokul döneminde gösteri öncesinde öğrenci/oyuncuların seyircilerle iç içe olması ve hatta son teknik provanın seyircilerin önünde yapılması onları rahatlatır.

46. Oyunu iyi bir şekilde izleyen öğrenciler de oyunun iyi bir şekilde sahnelenmesine destek olmuştur. Bu sebeple gösteri sonunda onlara da teşekkür etmek gerekir.

47. Belki de aylarca provası yapılan bir tiyatro oyununun tek gösteriyle geçiştirilmesi verilen emeğe saygısızlıktır. Hazırlanan oyun birçok kez farklı seyircilere gösterilmelidir.

48. Sahneleme sırasında seyirciler gürültü etmemeli ve öğrenci/oyuncuların dikkatini dağıtacak şekilde salon içinde hareket etmemelidir. Seyirciler oyun başlamadan önce bu konuda uyarılmalıdır.

49. Birçok fotoğraf makinesi ve kamera öğrenci/oyuncuların performansını olumsuz etkiler. Oyunu kayda almak için tek bir kamera ve flaşsız tek bir fotoğraf makinesi yeterlidir.

50. Oyun videosu ve fotoğrafları emek veren herkesle paylaşılmalıdır.


Tiyatro Eğitim Derneği adına kaleme alan;

Kemal ORUÇ

Tiyatro Eğitim Derneği Başkanı

23.03.2013

Ortaokul Döneminde Yaratıcı Drama

Ortaokul Döneminde Yaratıcı Drama

Kitaptaki planlar, ortaokul dönemindeki tüm yaş grupları için ve ayrıca, biraz daha ayrıntılandırılarak, lise döneminin ilk iki yılındaki öğrenciler için uygulanabilir.

Ortaokul Dönemi Oyun Metinleri

Ortaokul Dönemi Oyun Metinleri

“Ortaokul döneminde insanların aidiyet duygusu gelişir; bir gruba dâhil olma, o grupla hareket etme ve birlikte üretme gereksinimi ortaya çıkar. Oyun sahneleme eyleminin bu gereksinimi iyi bir şekilde karşılayacağını düşünüyorum. Bu eylemle sahneleme sürecine dâhil olan birey kendinin farkına varacak, estetik düzeyi gelişecek ve sosyal etkileşimi güçlenecektir. Bu nedenle özellikle okullar ve kültür merkezleri yöneticilerine, ortaokul dönemindeki öğrencilerle oyun sahnelemelerini tavsiye ederim.”

Drama ve Okul Tiyatrosu

Drama ve Okul Tiyatrosu

DRAMA VE OKUL TİYATROSU

Fiyat: 29 TL 36 TL

Bu kitap, okul öncesinden üniversiteye kadar olan bütün eğitim aşamalarını içermekte ve aşağıdaki yedi bölümden oluşmaktadır:

•Geleneksel Eğitim Sistemi
•Oyun
Drama
•Dramada Uygulama
•Tiyatro
•Okul Tiyatrosu
•Okul Tiyatrosunda Uygulama

 

Kitabın iki ana bölümü vardır:

1. Drama 2. Okul Tiyatrosu
 
Drama bölümünde daha kalıcı öğrenmeler sağlamak amacıyla, eğitimde drama yönteminin kullanılabilmesine ilişkin açıklamalar yer almakta; Okul Tiyatrosu bölümünde ise, okul tiyatrosunun eğitime katkısının bilimsel incelemesi bulunmaktadır.

 

Kategori: Tiyatro/Drama Kuram ve Uygulama

Yayınevi: Mitos Boyut Yayınları

Basım Yılı: 2013

Basım Yeri: İstanbul

Sayfa Sayısı: 240 

ISBN: 9786054465804

İÇİNDEKİLER

Önsöz
İçindekiler
Giriş

 

1. BÖLÜM: GELENEKSEL EĞİTİM SİSTEMİ VE DRAMA

 

2. BÖLÜM: OYUN

Oyunun Tanımı
Oyunun Önemi ve Gelişime Katkısı
Oyunun Özellikleri
Oyunun Çeşitleri
Dramanın Temeli: Oyun
Oyunla Eğitim
Oyunun Temeli: Yaratıcılık
Dramatik Oyun
Rol Oyunları

 

3. BÖLÜM: DRAMA

Dramanın Tanımlanması
Dramanın Önemi
Hayatın Provası: Drama
Dramanın Özellikleri
Dramanın Yararları
Dramanın Çeşitleri
Eğitsel (Eğitimde) Drama
Yaratıcı Drama
Psikodrama
Sosyodrama
Dramanın Uygulama Alanları
Drama ve Tiyatro Arasındaki İlişki
Dünya Drama Tarihi
Türk Drama Tarihi
Gelişime Bağlı Olarak Oyun ve Drama
Okul Öncesi Dönemde Gelişim Özellikleri ve Drama
İlköğretim Döneminde Gelişim Özellikleri ve Drama
Ergenlik Döneminde Gelişim Özellikleri ve Drama

 

4. BÖLÜM: DRAMADA UYGULAMA

Drama Lideri
Drama Liderinin Bilmesi Gereken Drama İlkeleri
Bir Drama Oturumunun Planlanması
Drama Uygulama Sürecine Hazırlık
Drama Uygulama Süreci
Drama Uygulamasının Aşamaları
Isınma Çalışması
Asıl Çalışma
Değerlendirme
Temel Drama Teknikleri
Doğaçlama
Rol Oynama
Donuk İmge
Fotoğraf Karesi
Duvardaki Rol
Rol Kartları
Bilinç Koridoru
Sıcak Sandalye          
Forum Tiyatro
Telefon Görüşmeleri
Anlatı Tekniği
Tamamlanmamış Malzeme
Dedikodu Halkası
Öğretmenin Rolde Olması
Küçük Kümelerle Doğaçlama
Uzman Görüşü
Toplantı Düzenleme
Gerçek An
Tüm Kümeyle Doğaçlama
Örnek Drama Planları
Anlatım ve Yorumlama Becerisi (Okul Öncesi)
Tanışma- Kaynaşma (1. Sınıf)
Adaya Yolculuk (2. Sınıf)
Grup Uyumu (3. Sınıf)
Duyu Kontrolü (4. Sınıf)
Duygu Kontrolü (5. Sınıf)
Bilimsel Buluşlar (6. Sınıf)
Proje Üretimi (7. Sınıf)
Meslek Seçimi (8. Sınıf)
İletişim Çatışmaları ve Empati (Lise Dönemi)
Gündem Paylaşımı (Üniversite Dönemi)

 

5. BÖLÜM: TİYATRO

Tiyatronun Tanımlanması
Tiyatronun Önemi
Dünya Tiyatro Tarihi
Antik Yunan Tiyatrosu
Antik Roma Tiyatrosu
Ortaçağ Tiyatrosu
Rönesans Tiyatrosu
18. Yüzyılda Tiyatro
19. Yüzyıl Tiyatrosu ve Romantizm
Gerçekçi Tiyatro
Türk Tiyatrosu
Ortaoyunu
Gölge Tiyatrosu
Meddah
Köy Seyirlik Oyunu
Kukla Tiyatrosu
Halk Oyunları
Operet

 

6. BÖLÜM: OKUL TİYATROSU

Okul Tiyatrosunun Tanımlanması
Okul Tiyatrosunun Önemi

 

7. BÖLÜM: OKUL TİYATROSUNDA UYGULAMA

Okul Tiyatrosu İlkeleri
Okul Tiyatrosu Çalışmalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Okul Tiyatrosunun Yaş Gruplarına Göre Uygulanması
Okul Öncesi Dönemde Tiyatro
İlkokul Döneminde Tiyatro
Özel Evrim İlköğretim Okulu Örneği
Ortaokul (Ergenlik) Döneminde Tiyatro
Lise Döneminde Tiyatro
Üniversite Döneminde Tiyatro
Oyun Yazma Tekniği
Oyuncuların ve Görevlilerin Belirlenmesi
Oyun Analizi (Dramaturji)
Sahne Çalışmaları
Oyuncunun Çalışması
Beden Çalışmaları
Isınma Çalışmaları
Diyafram Nefesi
Ses Çalışmaları
Maske Sesi
Genel Provala
İlk Oyun Günü
Örnek Oyun Metinleri

 

Sonsöz
Yazar Hakkında
Kaynaklar