Sanatın Ayaklanması

Kemal Oruç

Sanat, bir anlamda, hayatta var olmuş, var olan ve var olabileceklerin estetik uzantısıdır. Sanat, her şeyi estetik bir biçemle birlikte bize yeniden sunar ve hayatı daha yaşanılır, çok yönlü ve anlamlı kılar. Bu anlamın ve gerçekliğin gelecek yaşamlara iletilmesini sağlar.

Günümüz sanat anlayışına ve işleyişine baktığımızda sanatın kapitalist düzende bir meta olarak varlığını sürdürdüğü; metalaşan sanatın değerinin parasal yatırımla ölçüldüğü görülür. Bu sebeple sermayesi yüksek sanat ürünü topluma “daha iyi sanat” olarak sunulur. Sermayesi yüksek sanat ürünü halkın gerçekleştiremeyeceği bir etkinlik olacağı için de metalaşan sanat, sermayenin elinde varlığını sürdürür. Bu yolla “pahalı sanat”ı elinde bulunduran sermaye sahipleri ya sanatı kendi ideolojisini yaymak için kullanır ya da salt bir haz aracı olarak gösterir. Özellikle eğitim sistemi içinde de bu süslü haz araçlarının sanat olduğu öğretilir. Böylece insanların sanatsal üretime yönelimi azalır;  düşünmeleri ve çok yönlü gelişmeleri engellenir. Devamı…Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir