OYUNCULUK ATÖLYESİ

Süreç

12 Hafta / 42 Saat

Eğitim Koordinatörü

Okuyun 

Kayıt Formu

Doldurun 

Ücret ve İndirim Bilgisi

İnceleyin ►

Yüz Yüze Oyunculuk Atölyesinde;

 Tiyatro sanatı, oyunculuk ve oyun sahneleme üzerine önemli bilgiler edinirsiniz.

 Başta Stanislavski Sistemi ve Metot Oyunculuğu olmak üzere; oyunculuk tekniklerini ve atölye sürecinde yapılan yüzlerce uygulamayla bu teknikleri nasıl etkin bir şekilde kullanacağınızı öğrenirsiniz.

 Kendinizi eğitmek için için doğru kaynaklara nasıl ulaşacağınızı ve onları nasıl etkin bir şekilde kullanacağınızı öğrenirsiniz.

 Kişisel gelişiminize önemli katkılar sağlarsınız; kendinizi tanır, etkili iletişim kurmayı öğrenirsiniz.

 Bir oyunun nasıl çözümleneceğine sahneleneceğine dair önemli bilgiler edinirsiniz.

 Oyunculuk okullarının sınavlarına iyi bir şekilde hazırlanır; bir tiradın nasıl seçileceğini, çalışılacağını ve jüri önünde etkin bir şekilde nasıl sahneleneceğini öğrenirsiniz.

 Dilin özelliklerini keşfeder; doğru ve güzel konuşmayı öğrenirsiniz.

 Dans etme beceriniz ve koreografi alma beceriniz gelişir.

 TİDA Oyunculuk Atölyesinde, disiplinli bir şekilde, eğlenerek öğrenirsiniz.

EĞİTMENLER:

Kemal Oruç: Oyunculuk / Diksiyon

 

Misafir Eğitmenler:

Seranay İduğ: Doğaçlama / Oyunculuk

Selin Eresin: Yaratıcı Drama

Görkem Gökalp: Dramaturji / Tiyatro Tarihi ve Kuramları

Faysal Tekoğlu: Dans

Adnan Erzen: Sahne Dövüş Teknikleri

MÜFREDAT

Oyunculuk Atölyesi üç aşamadan oluşur.

 

1. AŞAMA: TEMEL OYUNCULUK ATÖLYESİ

1. Hafta: Tanışma / Kaynaşma / İletişim

2. Hafta: İletişim Çalışmaları ve Empati

3. Hafta: İmgelem ve Yaratıcılık

  • Diksiyon: Diyafram Nefesi ve Uygulamaları

4. Hafta: Bedensel ve Zihinsel Rahatlık / Grup Uyumu

  • Diksiyon: Diyafram Nefesi ve Uygulamaları

5. Hafta: Dikkat ve Odaklanma / Konsantrasyon

  • Diksiyon: Diyafram Nefesi ve Uygulamaları

6. Hafta: Etkin Gözlem / Gündemi Takip Edebilme

  • Diksiyon: Temel Sesler

7. Hafta: Duyu Kontrolü / Duygu Kontrolü

  • Diksiyon: Temel Sesler

8. Hafta: Tip ve Karakter Yaratımı / İnanma ve Gerçeklik Duygusu

  • Diksiyon: Temel Sesler

9. Hafta: Hareket / Etki-Tepki

  • Diksiyon: Ses Şiddeti

10. Hafta: Hazır Bulunuşluk / An, Durum, Olay

  • Diksiyon: Ses Şiddeti

11. Hafta: Mekan-Karakter-Nesne İlişkisi / Atmosfer Yaratımı

  • Diksiyon: Ses Tonu

12. Hafta: Aşama Bitirme Sunumu

 

2. AŞAMA: UYGULAMALI TİYATRO VE SİNEMA OYUNCULUĞU ATÖLYESİ

1. Hafta: Temel Kavramlar ve Uygulamaları

  • Diksiyon: Artikülasyon
  • Tiyatro Tarihi: Tiyatronun Kökeni / Antik Dönem Tiyatrosu

2. Hafta: Stanislavski Sistemi’nin Öğeleri

  • Diksiyon: Artikülasyon
  • Tiyatro Tarihi: Ortaçağ / Rönesans / Aydınlanma Dönemi

3. Hafta: Oyun Çözümleme / Karakter Yaratımı

  • Vurgu / Durak
  • Tiyatro Tarihi: Türk Tiyatrosu / Çağdaş Tiyatro

4. Hafta: Tirat Sahneleme Atölyesi

  • Diksiyon: Hız ve Tartım

5. Hafta: Tirat Sahneleme ve Değerlendirme

  • Diksiyon: Metin Üzerinde Diksiyon Çalışmaları

6. Hafta: Diyalog Sahneleme Atölyesi

  • Diksiyon: Metin Üzerinde Diksiyon Çalışmaları

7. Hafta: Diyalog Sahneleme ve Değerlendirme

  • Diksiyon: Metin Üzerinde Diksiyon Çalışmaları

8. Hafta: Dans-Performans Uygulaması

9. Hafta: Dans-Performans Uygulaması

10. Hafta: Kamera Önü Oyunculuk Uygulamaları

11. Hafta: Kamera Önü Oyunculuk Uygulamaları

12. Hafta: Aşama Bitirme Sunumu

 

3. AŞAMA: OYUN SAHNELEME ATÖLYESİ

1. Hafta: Oyun Yazarlığı / Fikir Bulma ve Geliştirme

2. Hafta: Uygulamalı Oyun Tasarımı / Oyunun Bölümleri / Olaylar

3. Hafta: Uygulamalı Oyun Tasarımı / Karakterler / Çatışmalar

4. Hafta: Uygulamalı Oyun Tasarımı / Reji Taslağı

5. Hafta: Sahne Tasarımı / Dekor / Işık / Kostüm

6. Hafta: Sahnede Prova

7. Hafta: Sahnede Prova

8. Hafta: Sahnede Prova

9. Hafta: Sahnede Prova

10. Hafta: Sahnede Prova

11. Hafta: Genel Prova

12. Hafta: Gösteri

Önemli Not: Tida Sanat tarafından tasarlanmış olan bu müfredatı başka kurum ya da kişiler kullanamaz.

KEMAL ORUÇ

TİDA Kurucusu, Drama Kumpanya Sanat Yönetmeni…

On yıl Tiyatro Eğitim Derneği başkanlığı yaptı. Yirmi dört yıl içinde, altmışın üzerinde oyunda yazar, yönetmen ve oyuncu olarak yer aldı. On yedi yıl içinde birçok farklı kurumda, tüm yaş gruplarına yaratıcı yazarlık, yaratıcı drama ve tiyatro eğitimleri verdi.

Varlık, Kurşun Kalem ve Şiirden başta olmak üzere birçok dergide öyküleri ve yazıları yayımlandı. On kitabı basıldı. Kırk beş tiyatro oyunu yazdı. Yazdığı büyük oyunların tamamı çeşitli tiyatrolar tarafından; kısa oyunlar ise Türkiye, Almanya, Hollanda, Kıbrıs ve Belçika’da yüzün üzerinde tiyatro topluluğu tarafından sahnelendi.

Yeni Başlayanlar İçin Tiyatro Rehberi”, “Oyunculuk Eğitiminde Yaratıcı Drama”, “Sinema ve Tiyatro Oyunculuğu”, “Drama ve Okul Tiyatrosu”, “Ortaokul Dönemi Oyun Metinleri”, “Othello’nun Delisi”, “Ortaokul Döneminde Yaratıcı Drama”, “Geleceğimin Atölyesi” ile birçok sanatçı/akademisyenle birlikte kaleme aldığı “Sanatta İşlenebilecek Suç Yoktur!” ve “Faşizme Karşı Özgür Sanat” yayımlanan kitaplarıdır.

 

Eğitim:

Beykent Üniversitesi Sinema-TV Sanatta Yeterlik (Doktora) Programı

 • Tez: Kurmaca Film Yapımı / Takıntı (Senaryo ve Yönetmen: Kemal Oruç)

Beykent Üniversitesi Sinema-TV Yüksek Lisans Programı

 • Tez: Sinema ve Tiyatro Oyunculuğu İlişkisi

Marmara Üniversitesi – Pedagojik Formasyon

 • Tez: Drama ve Okul Tiyatrosu

Oluşum Drama Enstitüsü – Drama Eğitmenliği

 • Tez: Oyunculuk Eğitiminde Yaratıcı Drama

 

Web sitesi: www.kemaloruc.com.tr