ORTAOKUL DÖNEMİNDE YARATICI DRAMA

TÜKENDİ

(…) Kitaptaki planlar, ortaokul dönemindeki tüm yaş grupları için ve ayrıca, biraz daha ayrıntılandırılarak, lise döneminin ilk iki yılındaki öğrenciler için uygulanabilir.

Her birey, her grup farklıdır. Her bireye ve her gruba özel yaklaşımlar getirilmesi gerekir.

(…) Bu kitapta yirmi dört uygulama planı bulunmaktadır.

Bu planları ilk olarak “Geleceğimin Atölyesi” Projesi kapsamında Selma Akay  İlköğretim Okulu’nda uyguladık. Yaratıcı drama çalışmalarına sekizinci sınıftan kırk öğrenci katıldı. Katılımcılar, sosyo-ekonomik anlamda dezavantajlı sayılacak bölgelerde yaşayan öğrencilerdi. Altı aylık süreç sonunda öğrencilerdeki gözle görülür değişim akademik başarıyı da olumlu etkiledi ve öğrencilerin tamamı istedikleri liseyi kazandılar.”

K. Oruç – C. Özdeniz

 

Kategori: Drama Kuram/Uygulama

Yayınevi: Mitos Boyut Yayınları

Basım Yılı: 2016

Basım Yeri: İstanbul

Sayfa Sayısı: 88

ISBN: 9786059306058

İçindekiler

Önsöz
İçindekiler

I. BÖLÜM: DRAMANIN TANIMLANMASI
Drama
Yaratıcı Dramanın Amacı ve Önemi
Yaratıcı Dramanın Özellikleri
Yaratıcı Dramanın Yararları
Yaratıcı Drama İlkeleri
Yaratıcı Dramada Kullanılan Bazı Teknikler
Oyun
Anlatı Tekniği
Doğaçlama (Improvisation)
Rol Oynama (Rol Play)
Öğretmenin Rolde Olması-Öğretmenin Role Girmesi
Rol Kartları
Toplantı Düzenleme
Fotoğraf Karesi (Tableau)
Yarım Kalmış Materyaller
Forum Tiyatro (Forum Theatre)
Bilinç Koridoru
İç Ses (Kafa Sesi)

II. BÖLÜM: YARATICI DRAMADA UYGULAMA

Drama Eğitmeni/Lideri
Yaratıcı Drama Uygulama Süreci
Yaratıcı Drama Uygulamasının Aşamaları
Isınma Aşaması
Asıl Çalışma
Değerlendirme

III. BÖLÜM: UYGULAMA PLANLARI

 1. Etkileşim
 2. İletişim Becerileri
 3. İletişim Çatışmaları ve Empati
 4. Grup Uyumu
 5. Dikkat ve Odaklanma
 6. Etkin Gözlem
 7. Gündemi Takip Edebilme
 8. İmgelem ve Yaratıcılık
 9. Duyu Kontrolü
 10.  Duygu Kontrolü
 11.  Tip ve Karakter Yaratma
 12.  Meslek Seçimi
 13.  Sosyal Proje Üretimi
 14.  Bilimsel Buluşlar
 15.  Öykü Tasarımı
 16.  Gündem Takip Edebilme
 17.  Etki-Tepki
 18.  Diyalogda Dinleme, Etki ve Tepki Farkındalığı
 19.  Şimdiki An Farkındalığı
 20.  Yüzleştirme
 21.  Somutlaştırma
 22.  Beden Eğitimi Temrinleri
 23.  Diyafram Nefesi Temrinleri
 24. Etkin Ses Kullanımı Temrinleri

 

Kaynaklar
Eğitmenler/Yazarlar Hakkında
Ek 1: Yaratıcı Drama Atölyesinden Önce Öğrencilerin Yaratıcı Dramayla İlgili Görüşleri
Ek 2: Yaratıcı Drama Atölyesinden Sonra Öğrencilerin Kazanımları